marts 19, 2016

Det vi kan

Når du vælger Waves

Waves leverer målrettet, resultatskabende og handlingsorienteret kommunikationsrådgivning – uanset hvilken opgave, vi løser. Vi sætter os i dit sted og har dine interessenter for øje. Læs lidt om nogle af vores ydelser og ring gerne for at høre nærmere. Vi er blandt Danmarks bedste til det, vi laver.

Strategisk kommunikationsrådgivning

Vi rådgiver ledelsen om strategisk kommunikation, når en virksomhed eller organisation står over for forandringer eller andre forretningsstrategiske beslutninger. Det kan eksempelvis være, når der skal kommunikeres:

  • en ny/revideret forretningsstrategi
  • om udvidelser eller nedskæringer
  • i forbindelse med nye markeder
  • med henblik på at forbedre eller ændre image
  • med henblik på at skabe opmærksomhed blandt interessenter.

Produktion af kommunikationsmateriale

Når strategien er på plads, hjælper vi med at producere materiale som pressemeddelelser, nyheder til intranet, magasiner og nyhedsbreve, taler, PowerPoint-præsentationer mv.

Sådan håndterer du dine ’sager’ og interessenter

Enhver virksomhed har sine ’sager’, og de bør håndteres: før de udvikler sig internt eller eksternt. Issues Management er et effektivt ledelsesværktøj. Vi rådgiver i – og lægger en strategi for – hvordan I bedst håndterer og kommunikerer ’sagerne’ i forhold til jeres interessenter.

Krise i virksomheden

Vi foretrækker at kalde det for en vanskelig udfordring i virksomheden. Vi har været involveret i hundredevis af vanskelige udfordringer, og har den nødvendige erfaring og mod til at anvise den optimale kommunikationsvej. Vi gør en forskel – hver gang – og er til rådighed 24/7.

Medie- & budskabstræning

Vi hører til de mest erfarne og mest benyttede medie- og budskabstrænere i Danmark og skræddersyr alle forløb med udgangspunkt i dit og organisationens aktuelle behov. Du lærer at forberede og gennemføre et interview optimalt – også det kritiske. Vores tilgang er konstruktiv og direkte.

Budskabstræning – ledelseskommunikation

Gennem personlig sparring, kameratræning og feedback optimerer vi din evne til at forberede og levere din præsentation, så den huskes og gør indtryk. Fokus er på det, du siger, måden du leverer på og på dem, du skal tale til.

Public affairs – lobbyisme

Vi rådgiver virksomheder, foreninger og organisationer i, hvordan de bedst varetager deres politiske interesser. Vi formulerer den overordnede strategi og kortlægger konkrete aktiviteter. Vi sætter ord og billeder på den konkrete sag og de konsekvenser (positive eller negative), den kan få for omverdenen.

Køb og salg af virksomheder

Det er en omfangsrig affære at købe, sælge, åbne eller lukke en virksomhed, God kommunikation er en af nøglerne til, at det lykkes. Vi lægger en strategisk kommunikationsplan for hele forløbet og sikrer, at der kommunikeres optimalt til de rette interessenter – på det rette tidspunkt.

Intern kommunikation

Stærk intern kommunikation kan definere eller redefinere den fælles identitet og kultur. Den motiverer medarbejderne og sætter effektivt skub i og struktur på forandringsprocesser. Vi afdækker muligheder og risici, udarbejder en strategi og en plan for effektiv eksekvering.

CSR-kommunikation

Vi rådgiver i ordentlig, reel CSR-kommunikation, hvor den gode historie kommer indefra og fortælles med både tal og ansigter til de rette interessenter, så jeres kernefortælling styrkes.

Sociale medier

De sociale medier har revolutioneret vores måde at kommunikere på. Vi overvåger og rådgiver – både om kriseberedskab og om proaktiv kommunikation på de sociale medier. Lige fra strategien til de rigtige ord.

Internationalt netværk

Som medlem af det internationale netværk GlobalCom PR er vi i stand til at løse opgaver på højt niveau på tværs af landegrænser. Du kan læse mere om samarbejdet her.