Waves Communication

GDPR

Politik for databehandling

Ekstern politik for opbevaring og behandling af data

 

Den 25. maj 2018 trådte persondataforordningen i kraft. Waves Communications P/S (herefter selskabet) ønsker på den baggrund at informere vores kunder om selskabets behandling af data, der knytter sig til vores samarbejde.

Selskabet opbevarer følgende
– Kundens navn adresse og kontaktdata
– Navne og kontaktdata på de personer hos kunden, som selskabet er i dialog med
– Skriftligt indgåede aftaler, kontrakter, brev- og mailkorrespondancer

Anvendelse af data og materialer
Selskabet anvender data og skriftligt materiale i forbindelse med løbende administration af kundeforholdet, f.eks. i forbindelse med fakturering.

Opbevaring af data og materialer
Selskabet opbevarer data, der knytter sig til administrationen af kundeforholdet i fem år efter tidspunktet for seneste fakturering. Al data opbevares elektronisk i vores arkiver og er kun tilgængelige ved brug af personlige adgangskoder, der jævnligt ændres.

Tilgængelighed
Alle medarbejdere i selskabet underskriver ved tiltrædelse en fortrolighedserklæring.

Selskabets direktør og bogholder har adgang til de data, der knytter sig til administrationen af kundeforholdene. De ansatte, der varetager den enkelte kunde, har ligeledes adgang til de data, der knytter sig til administrationen af den specifikke kunde.

Alle medarbejdere i selskabet har adgang til selskabets kundearkiv. Er en opgave underlagt en særlig fortrolighed pålagt af kunden, har kun de medarbejdere, der efter aftale med kunden har underskrevet en særlig fortrolighedserklæring, adgang til opgaven eller viden om opgavens indhold. Adgang til materialer og data sikres ved hjælp af elektroniske adgangskoder.

Oplysninger til tredjepart
Selskabet udleverer aldrig data til tredjepart.

Bekendtgørelse
Selskabets medarbejdere er gjort bekendt med indholdet i dette dokument både mundtligt og skriftligt. Nye medarbejdere gøres bekendt med indholdet ved tiltrædelse.

Dette dokument er tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Alle selskabets kunder er gjort bekendt med dokumentet via mail, mens alle nye kunder vil blive orienteret om datapolitikken forud for første opgaveløsning.

Alle kunder har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data der opbevares, hvordan og hvorfor de opbevares samt at få slettet data ved at rette henvendelse til selskabets administrerende direktør på tlf. +45 29 78 49 32 eller e-mail laj@wavescomm.dk. Senest opdateret maj 2018.