januar 4, 2019

Ydelser

 

Strategisk kommunikationsrådgivning

Waves rådgiver ledelser og bestyrelser om strategisk kommunikation, der understøtter virksomhedens forretningsstrategi.

Vi udarbejder eller bidrager til kommunikationsstrategien og alle dens elementer, formulerer fortællingen om virksomheden og identificerer og udarbejder hovedbudskaber, der huskes. Vi lægger en plan for eksekvering, hjælper med udarbejdelsen af de enkelte indsatser og gør så ord til handling. Sidst men ikke mindst klæder vi jeres ledere på til at løfte kommunikationsopgaven.

Vi leverer ikke ordkløveri i metervis, der ender i en skrivebordsskuffe.

En strategisk, langsigtet kommunikationsindsats sikrer, at virksomhedens budskaber leveres målrettet som perler på en snor med det resultat, at der skabes forståelse for – og indsigt i – virksomhedens strategi, forretningsplan og målsætninger. Det motiverer, engagerer og bidrager positivt til virksomhedens bundlinje.

Når virksomheden kommunikerer kontinuerligt, målrettet og strategisk med udgangspunkt i virksomhedsfortællingen og klokkeklare hovedbudskaber sikres en ensartet kommunikation til virksomhedens interne og eksterne målgrupper. Resultatet bliver, at virksomheden huskes for det, virksomheden vil huskes for.

Opgaven med at sætte ord på virksomhedens strategi, indsatser og målsætninger bliver samtidig lettere for virksomhedens ledere, da kommunikationen altid bygger bro til virksomhedsfortællingen og hovedbudskaberne.

 

Issues Management

Waves rådgiver om, hvordan virksomheder kan komme potentielt kritiske sager i forkøbet.

Vi identificerer de potentielt kritiske sager og udarbejder en kortfattet plan for, hvordan sagen skal håndteres og kommunikeres, hvis den udvikler sig kritisk. Vi udarbejder et statement og forbereder budskaber og Q&A’s, så I er optimalt forberedt, og så risikoen for en egentlig krise minimeres.

Disciplinen kaldes Issues Management og betyder, at I altid er forberedt på håndteringen af en eventuelt kritisk sag. Det betyder igen, at I er på forkant og dermed i kontrol.

Virksomheder har ofte fokus på krisehåndtering, men virkeligheden er, at et fokus på Issues Management holder krisen for døren. Derfor er Issues Management et meget værdifuldt værktøj.

Et Issues Management-forløb med Waves kan foregå på to forskellige måder:

  1. Vi kan hjælpe jer med at identificere jeres potentielt kritiske sager og derefter lære jer, hvordan I selv fremadrettet kan løse opgaven.
  2. Vi kan hjælpe jer med at identificere jeres potentielt kritiske sager og derefter løbende hjælpe jer med holde jeres Issues Management-indsats opdateret.


 

Krisehåndtering

Waves er virksomhedens erfarne, fortrolige og diskrete samarbejdspartner i en kritisk sag eller krisesituation.

Vi rådgiver under og efter krisen med fokus på transparent, handlingsorienteret og proaktiv kommunikation. Vi sikrer optimal håndtering af pressen og kommunikation til kunder og medarbejdere, der skaber tryghed på de indre linjer og giver ledelsen ro til dels at få krisen under kontrol, og dels have fokus på den daglige drift. Vores mål er ikke bare at få jer sikkert igennem krisen, men at håndteringen betyder, at I styrker jeres image.

Som ansvarlig virksomhed bliver I bliver ikke dømt på jeres handlinger, men på måden I håndterer dem på.

Lars Jørgensen er blandt Danmarks mest erfarne kriserådgivere og er løbende involveret i håndteringen af kriser og udfordrende problemstillinger i danske og udenlandske virksomheder. Waves har erfaringen, modet og overblikket til at anvise de rigtige løsninger og få jer optimalt ud på den anden side. Vores tilgang er strategisk, konkret og proaktiv.

 

Køb og salg af virksomheder

Waves rådgiver bestyrelser og ledelser, når virksomheder bliver købt, solgt, omdannet eller fusioneret.

Vi lægger en eksekverbar strategisk kommunikationsplan for hele forløbet og sikrer, at I kommunikerer optimalt til medarbejdere, kunder, presse og øvrige interessenter – på de rette tidspunkter i forløbet. Vi udvikler fortællingen om den proces, virksomheden skal igennem, og udarbejder blandt andet kernebudskaber, Q&A’s, præsentationer m.m., der klæder lederne på til at kommunikere.

Køb og salg af virksomheder er en længere proces. God kommunikation er en af nøglerne til at få skabt den nødvendige viden og forståelse for processen og sikre motivation, engagement og tryghed. Derfor har vi ikke kun fokus på kommunikationen op til købet eller salget, men også på perioden efter, hvor det er vigtigt ikke at miste momentum.

Optimal målrettet, strategisk kommunikation med klare budskaber og svar er en forudsætning for at få medarbejdernes, kundernes og samarbejdspartnernes opbakning.

 

Medie- og præsentationstræning

Waves tilbyder skræddersyet medie- og præsentationstræning.

Vi træner både enkeltpersoner og hold. Træningen er en kombination af teori, kameratræning og feedback og tager altid udgangspunkt i deltagernes og virksomhedernes konkrete behov. Vores medietræning gør dig skarp på din forberedelse og dine budskaber og træner interviewsituationen foran kamera – også den kritiske. Vores præsentationstræning optimerer din evne til at forberede, udarbejde og levere en præsentation, der engagerer dit publikum.

Vi giver deltagerne den viden, tryghed og ballast, der skal til for at kunne fremstå som virksomhedens eller afdelingens optimale repræsentant under præsentationer og interviews.

Vi skræddersyr alle sessioner til den enkelte virksomhed og deltager, så træningen tager udgangspunkt i aktuelle situationer fra din hverdag. Sigtet er strategisk. Fokus er på det, du siger, måden, du leverer på, og dem, du skal tale til. Vores tilgang er feedbackorienteret og direkte.

 

Pressehåndtering

Waves identificerer og udvikler virksomhedens gode historier.

Vi bygger historierne op omkring klokkeklare hovedbudskaber, der fænger og huskes, og vi ved, hvordan den gode historie skal skæres. Waves klæder virksomheden på til den direkte kontakt til pressen, hjælper virksomheden med at identificere relevante medier og journalister, udarbejder og udsender pressemeddelelser og leverer medieanalyser og -rapporter.

Vi fungerer desuden som fast pressekontakt/-kontor, særligt for store udenlandske virksomheder.

Waves hjælper hver dag virksomheder med at øge deres kendskab til og udvikle og optimere deres forhold til pressen. Vores fokus er strategisk pressehåndtering. Glem alt om mængden af omtale. Vi bruger vores erfaring til at klæde jer optimalt på, så I får jeres nøje udvalgte hovedbudskaber ud, hver gang I vælger at optræde i pressen. Det er jeres garanti for, at I ikke spilder ressourcer på at skaffe medieomtale, der ikke gør en forskel for jeres forretning.