juni 19, 2019

Sebastian Vincent Kattrup Zoëga

Projektassistent, Stud. Cand.mag

Som projektassistent hos Waves Communications står jeg blandt andet for oversættelse, projektledelse, research, medieovervågning, tekstarbejde, korrekturlæsning, m.m.

Min ekspertise er inden for det engelske sprog i en forretnings- og multikulturel kontekst. Jeg forsøger altid at forbinde min pragmatiske indstilling, intuition og erfaring med min akademiske baggrund. Mit fokus er at fremme kommunikation, som målbart forbedrer resultater.

Jeg har erfaring med at indsamle, analysere, kreere og formilde forskning om professionel interaktion med henblik på at forbedre virksomheders kommunikation. Sammen med min uddannelse giver dette mig en særlig viden om det menneskelige aspekt af forretningsverdenen – og evnen til at videregive denne viden til andre.

Til dagligt studerer jeg på Københavns Universitet, hvor jeg er i gang med at færdiggøre min kandidatuddannelse i Engelsk med oversættelse som studieretning.

Baggrund:

  • SEO & Communications Intern, AWM Network
  • Studentermedhjælper, forskningscenteret CIRCD
  • MA Engelsk, studieretning oversættelse, Københavns Universitet
  • BA Engelsk med tilvalg i medarbejderkommunikation, interkulturelle erhvervskompetencer & kommunikation, Københavns Universitet

Kontakt: +45 60 70 96 56 eller sez@wavescomm.dk