Strategisk kommunikationsrådgivning, issues management & krisehåndtering

Det vi kan

Strategisk rådgivning

Waves rådgiver ledelser og bestyrelser om strategisk kommunikation, der understøtter virksomhedens forretningsstrategi. Vi udarbejder eller bidrager til kommunikationsstrategien og alle dens elementer, formulerer fortællingen om virksomheden og identificerer og udarbejder hovedbudskaber, der huskes. Vi lægger en plan for eksekvering, hjælper med udarbejdelsen af de enkelte indsatser og gør så ord til handling. Sidst men ikke mindst klæder vi jeres ledere på til at løfte kommunikationsopgaven. Vi leverer ikke ordkløveri i metervis, der ender i en skrivebordsskuffe.
Læs mere om strategisk kommunikation.

Issues Management

Waves rådgiver om, hvordan virksomheder kan komme potentielt kritiske sager i forkøbet. Vi identificerer de potentielt kritiske sager og udarbejder en kortfattet plan for, hvordan sagen skal håndteres og kommunikeres, hvis den udvikler sig kritisk. Vi udarbejder et statement og forbereder budskaber og Q&A’s, så I er optimalt forberedt, og så risikoen for en egentlig krise minimeres. Virksomheder har ofte fokus på krisehåndtering, men virkeligheden er, at et fokus på Issues Management holder krisen for døren. Derfor er Issues Management et meget værdifuldt værktøj.
Læs mere om Issues Management.

Krisehåndtering

Waves er virksomhedens erfarne, fortrolige og diskrete samarbejdspartner i en kritisk sag eller krisesituation. Med udgangspunkt i transparent, handlingsorienteret og proaktiv kommunikation sikrer vi optimal håndtering af pressen og kommunikation til kunder og medarbejdere, der skaber tryghed på de indre linjer og giver ledelsen ro til dels at få krisen under kontrol, og dels have fokus på den daglige drift. Vores mål er ikke bare at få jer sikkert igennem krisen, men at håndteringen betyder, at I styrker jeres image. Som ansvarlig virksomhed bliver I bliver ikke dømt på jeres handlinger, men måden I håndterer dem på.
Læs mere om krisehåndtering.

Køb & salg af virksomheder

Waves rådgiver bestyrelser og ledelser, når virksomheder bliver købt, solgt, omdannet eller fusioneret. Vi lægger en eksekverbar strategisk kommunikationsplan for hele forløbet og sikrer, at virksomheden kommunikerer optimalt til medarbejdere, kunder, presse og øvrige interessenter – på de rette tidspunkter i forløbet. Vi udvikler fortællingen om den proces, virksomheden skal igennem, og udarbejder blandt andet kernebudskaber, Q&A’s, præsentationer m.m., der klæder lederne på til at kommunikere.
Læs mere om køb og salg af virksomheder.

Medie- & præsentationstræning

Waves tilbyder skræddersyet medie- og præsentationstræning for både enkeltpersoner og hold. Træningen er en kombination af teori, kameratræning og feedback og tager altid udgangspunkt i deltagernes og virksomhedernes konkrete behov. Vores medietræning gør dig skarp på din forberedelse og dine budskaber og træner interviewsituationen foran kamera – også den kritiske. Vores præsentationstræning optimerer din evne til at forberede, udarbejde og levere en præsentation, der engagerer dit publikum.
Læs mere om medie- og præsentationstræning.

Pressehåndtering

Waves identificerer og udvikler virksomhedens gode historier. Vi bygger dem op omkring klokkeklare hovedbudskaber, der fænger og huskes, og vi ved, hvordan den gode historie skal skæres. Waves klæder virksomheden på til den direkte kontakt til pressen, hjælper virksomheden med at identificere relevante medier og journalister, udarbejder og udsender pressemeddelelser og leverer medieanalyser og -rapporter. Vi fungerer desuden som fast pressekontakt/-kontor, særligt for store udenlandske virksomheder.
Læs mere om pressehåndtering.

Det du får


Waves Communications leverer målrettet, handlingsorienteret
strategisk kommunikationsrådgivning på højeste niveau.
I samarbejde
med dig
bevæger vi kommunikationen
i den rigtige
retning og
skaber
resultater

Vi er specialiserede i:
●   strategisk kommunikationsrådgivning og eksekvering, der sikrer fremdrift, udvikler og understøtter virksomhedens forretningsplaner og langsigtede målsætninger
●   krisehåndtering og identifikation af kritiske eller potentielt kritiske problemstillinger
●   kommunikation relateret til køb, salg, omdannelse og fusionering af virksomheder.

Vores rådgivning er gennemprøvet
Vores rådgivning er forankret i tung, mangeårig erfaring.
Med en udpræget evne til hurtigt at forstå virksomhedens dna, problemstillinger og muligheder leverer vi fra dag ét.

Vi akademiserer aldrig det, vi laver, men yder hands-on rådgivning og eksekvering baseret på indsigt og læring fra vores talrige samarbejder med ledelser og bestyrelser i virksomheder, organisationer og foreninger i ind- og udland.

Vores rådgivning er ærlig og diskret
Vores tilgang er direkte, ærlig og diskret.
Vi er virksomhedens betroede og loyale samarbejdspartner.
Vi tager vores rolle alvorligt – aldrig selvhøjtideligt, men har den nødvendige erfaring og mod til at sige tingene, som de er.

Vi er et mindre bureau, der udelukkende indleder et længere samarbejde eller påtager os en enkeltstående opgave, når vi kan garantere vores fulde opmærksomhed og mener, vi kan skabe resultater for virksomheden.

Vi arbejder pro bono for Egmont Fondens signaturprogram Lær for Livet.

laerforlivet
Lær for Livet skal i løbet af 10 år støtte anbragte børn fagligt for at ruste dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

DEM VI ER

Lars Jørgensen
Lars Jørgensen
Partner, ejer, adm. direktør
og senior kommunikationsrådgiver
Tlf. + 45 29 78 49 32
Baggrund

–    Adm. direktør og partner, Jøp, Ove & Myrthu CPH
–    Ejer, LAJ Strategi ApS
–    Kommunikationsdirektør og CMO, eBay        Skandinavien
–    Kommunikationschef, Star Tour
–    Journalist, B.T. og Fyns Amts Avis (DJH)
–    Faglært væksthusgartner

Læs mere om Lars her.
Lars K. Mikkelsen
Lars K. Mikkelsen
Associeret Partner,
fotograf, film- og videoproducent
Tlf. +45 40 17 22 18
Baggrund

– Ejer, Mikkelsen og Ko
– Ejer, landbruget Humlegården (kødkvæg)
– Producent af kortfilm, bl.a. “Træneren”
– Forfatter til flere fotobøger
– Fotograf, Nordfoto
– Pris for “Bedste europæiske kortfilm” ved
    den internationale filmfestival i Leuven, Belgien, 2008
– Bodilnomineret

Læs mere om Lars her.
Josefine Bach Sevald
Josefine Bach Sevald
Projektassistent
stud. cand.mag
Tlf. +51 89 77 65
Baggrund

–    Oversættelse for Tv-dot
–    BA Engelsk med tilvalg i Lingvistik, Syddansk Universitet og Københavns Universitet

Læs mere om Josefine  her.

nordiske og globale samarbejdspartnere


Vi er danske med nordiske vinger og global rækkevidde.

Waves er medlem af GlobalCom PR Network, et internationalt netværk af kommunikations- og PR-bureauer.
Vi har et tæt associeret samarbejde med tre GlobalCom PR Network-bureauer fra hele Norden. I fællesskab løser vi nordiske opgaver for internationale kunder. Derudover har vi et tæt globalt samarbejde med de øvrige medlemmer af GlobalCom i 60 lande.
Rami Kangas
Rami Kangas
Associeret partner
Drama Queen
Finland
Sofia Westerlund
Sofia Westerlund
Associeret partner
Punkt PR
Sverige
Rune Braathen
Rune Braathen
Associeret partner
JPR Kommunikasjon
Norge

EKSEMPLER PÅ OPGAVELØSNING


Her præsenteres i kort form en række eksempler på opgaver, Waves har været involveret i. Det sker i anonymiseret form, da det er Waves politik aldrig at oplyse, hvem vi arbejder for, med mindre kunden selv har italesat sit samarbejde med Waves. Vi er kundernes fortrolige og diskrete samarbejdspartner.
 • Strategisk kommunikation

  Portfolio-billede2-250x250 (1)

  Virksomheden sætter et solidt aftryk
  En global virksomhed ønsker at strømline sin kommunikation. Vi udarbejder den overordnede fortælling om virksomheden samt hovedbudskaber og Q&A’s, der danner grundlag for udarbejdelsen af 20 under-fortællinger for alle virksomhedens segmenter og funktioner. Fortællingerne og hovedbudskaberne skal sikre, at alle ledere i virksomheden kan kommunikere internt og eksternt med baggrund i den samme fortælling. Resultatet bliver, at alle i virksomheden kommunikerer med én tunge og skaber et ensartet aftryk. Samtidig er de enkelte ledere til enhver tid klædt på til at italesætte virksomhedens overordnede fortælling og hvordan deres enhed støtter op om den overordnede strategi.

  Øget engagement og synlighed
  En mellemstor virksomhed ønsker efter flere opkøb at øge engagementet blandt medarbejderne og synligheden udadtil. Vi involverer ledelsen og medarbejderne i udviklingen af fortællingen om virksomheden – hvem de er, hvad de gør, og hvad de vil – og får dem til at tage ejerskab på fortællingen og kommunikationen af den.

  Vækst skaber nye udfordringer
  Et dansk børsnoteret selskab vækster i Europa, og det har givet behov for en strømlinet kommunikationsindsats. Vi hjælper virksomheden med at udarbejde kernefortælling, budskaber, præsentationer, presseindsatser og producere videoer med det resultat, at virksomheden i dag kommunikerer disciplineret, strategisk og langsigtet.

  Portfolio-billede2-250x250 (1)
  Strategisk kommunikation
 • Issues Management

  Portfolio-billede2-250x250 (1)

  Vi identificerer potentielle møgsager, før de udvikler sig
  Vi driver den løbende Issues Management-indsats i flere danske og internationale virksomheder med interesser i Danmark. Vi identificerer og forholder os til potentielt kritiske problemstillinger/sager, så sagerne ikke udvikler sig til egentlige kriser. Indsatsen sikrer, at virksomhederne til enhver tid er på forkant og til enhver tid er klædt på til at håndtere sagerne, uden at det kræver et voldsomt ressourceforbrug i virksomhederne. Ved en løbende Issues Management-indsats er det muligt at identificere og dermed forberede sig på op til 80 procent af de sager, der kan ramme og skade en virksomhed.

  Waves tager plads i virksomhedernes beredskab
  Vi har en plads i flere virksomheders faste beredskab. Vi bidrager med erfaring, rådgivning og handling og sikrer det nødvendige fokus på håndtering af kritiske sager, ligesom vi sikrer, at læringen udnyttes til at optimere beredskabet. Vi ser frem – identificerer mulige udfordringer og udarbejder de strategiske og handlingsorienterede indsatser, der skal bremse potentielle kriser i opløbet. Vores erfaring og indsats skaber ro i ledelserne og tryghed hos medarbejderne. Vi er mange virksomheders betroede samarbejdspartner.

  Portfolio-billede2-250x250 (1)
  Issues Management
 • Krisehåndtering

  Portfolio-billede2-250x250 (1)

  Bestikkelsessag ender med at styrke virksomhedens image
  En stor dansk virksomhed opdager, at de har forbrudt sig mod bestikkelses- og korruptionslovgivningen. Vi tilrettelægger hele kommunikationsindsatsen med fokus på proaktivitet, så virksomheden kommer på forkant af sagen i forhold til pressen i både ind-og udland, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Den proaktive og kontrollerede kommunikationsindsats betyder, at virksomheden ikke alene agerer ansvarligt, men også fremstår og opfattes som en virksomhed, der tager ansvar. En meget kritisk sag ender med at styrke virksomhedens image.

  Effektiv kommunikationsindsats redder vigtigt kundeforhold
  En stor virksomhed har på grund af en menneskelig, hændelig fejl fået pressen på nakken, og det gør en af de største kunder utrygge ved samarbejdet. Vi lægger en strategi for kommunikationen til pressen, kunden og medarbejderne som sikrer, at virksomheden agerer ansvarsfuldt både ind- og udadtil. Sagen lukkes hurtigt og effektivt, og samarbejdet med den store kunde fortsætter.

  Overenskomstballade
  En brancheorganisation er kommet i åben strid med en fagforening i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Sagen har stor bevågenhed fra pressen og offentligheden. Alle har en holdning, og alle byder ind. Vi lægger strategien, klæder brancheorganisationen på til at håndtere pressen og kommunikationen til interessenter i en disciplineret indsats, der betyder, at organisationen kommer optimalt ud af en kommunikationsmæssigt særdeles vanskelig sag.

  På forkant af en forurening
  En global virksomhed med hovedsæde i Danmark har af udenlandske myndigheder fået pålagt et ansvar for en forurening, uagtet at forureningen fandt sted, før virksomheden overtog fabrikken. Sagen har mange interessenter og trækker ud i årevis. Waves var med fra start. Med udgangspunkt i et beredskab, en målrettet, langsigtet strategi, løbende overvågning og klare budskaber håndteres sagen løbende, hurtigt og effektivt. Det sikrer, at virksomheden konstant er på forkant med udviklingen, og at sagen aldrig udvikler sig til en egentlig krise.

  Offentlig ansat beskyldes for vold
  En medarbejder på en kommunal institution beskyldes for at have udøvet grov vold mod en beboer af en tidligere medarbejder, der har indberettet sagen og truer med pressen. Kommune og institution vil ikke kommunikere om sagen, mens den undersøges, for ikke at skabe unødig uro hos beboere og pårørende. Vi argumenterer for vigtigheden af at komme pressen i forkøbet og fremlægger en plan for kommunikationsindsatsen. Det får kommunen og institutionen til at indkalde de pårørende til et orienteringsmøde, der ender med fuld opbakning og tillid. Historien ’eksploderer’ få dage efter i et landsdækkende dagblad, men dør lige så hurtigt, da sagen ikke kommer bag på de pårørende, der alle bakker op om institutionen. Resultatet af undersøgelserne viste senere, at der ikke var hold i påstanden om vold.

  Portfolio-billede2-250x250 (1)
  Krisehåndtering
 • Køb & salg af virksomhed

  Portfolio-billede2-250x250 (1)

  Stor opbakning til salg af virksomhed
  Bestyrelsen ønsker at sælge virksomheden. Beslutningen kan kun effektueres ved opbakning fra 65 % af en meget stor ejerkreds. Bestyrelsen er bevidst om, at det kan blive vanskeligt at få den nødvendige opbakning. Vi udarbejder en handlingsorienteret strategi med en enkel fortælling, klokkeklare hovedbudskaber og en række konkrete, strukturerede kommunikationsindsatser, som bestyrelsen går i byen med. 95 procent af ejerkredsen bakker op om bestyrelsens ønske og siger ja til et salg.

  Ny ejer skaber tryghed i opkøbt virksomhed
  Dansk virksomhed køber en stor virksomhed i udlandet. Vi er med under hele forløbet, fra den indledende research, under due diligence, i selve købsfasen og i perioden efter overtagelsen. Vi lægger strategien for kommunikationen, identificerer relevante interne og eksterne målgrupper, udarbejder den fortælling, der skal gå igen i kommunikationen, de hovedbudskaber, der skal leveres, de Q&A’s, der skal understøtte budskaberne, konkrete kommunikationsindsatser, risikovurderinger, præsentationer, talepapirer og meget mere. Målet var at sikre en ensartet disciplineret kommunikationsindsats, der gav svar på de spørgsmål, der trængte sig på, motiverede og skabte tryghed i den opkøbte virksomhed og hos dennes interessenter.
  Optimal kommunikation fra ny ejer er en forudsætning for at sælgers ledere, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere tager godt imod et nyt ejerskab. Det lykkedes.

  Portfolio-billede2-250x250 (1)
  Køb & salg af virksomhed
 • Medietræning

  Portfolio-billede2-250x250 (1)

  Skræddersyet medietræning til ledergruppe
  En brancheorganisation vil tage sig bedre ud i medierne og klæde talspersonerne i ledelsen på til at løfte opgaven. Vi tilrettelægger et skræddersyet forløb, hvor gruppen i fællesskab undervises i optimal medieoptræden med fokus på forberedelsen, budskabsformidling og levering. Efterfølgende omsættes teorien til praksis, når deltagerne interviewes foran kamera i såvel kritiske som positive cases fra deres hverdag. Alle byder ind i evalueringen af lederkollegaernes præstationer, og den fælles undervisning, træning og evaluering er med til at give en fælles forståelse for opgaven og skabe klarhed om, hvad organisationen egentlig mener. Resultatet er en ledergruppe, der taler med én stemme, er i stand til at optræde som organisationens optimale talspersoner, og som bruger hinanden aktivt som sparringspartnere.

  Topchef udnytter taletiden på tv
  Topchefen i en større dansk virksomhed føler sig ukomfortabel i interviewsituationer. Vi skræddersyer et kort medietræningsforløb, der tager udgangspunkt i konkrete cases fra topchefens hverdag og virksomhed. Under forløbet har vi fokus på topchefens engagement og hovedbudskaber, og hvordan hun får dem leveret overbevisende, troværdigt og gentagne gange under et interview. Formålet er at gøre toplederen mere tryg i situationen og se interviewet som en mulighed for gratis taletid, hvor topchefen kan sætte præcis det aftryk af virksomheden, som hun ønsker. Resultatet er en topchef med en sikker fremtræden, som overbevisende formidler virksomhedens budskaber på en troværdig måde.

  Krisehåndtering på direkte tv.
  Virksomheden er under pres. En kritisk historie tager overskrifter i Berlingeren, og TV Avisen har inviteret i studiet til et kritisk interview. Virksomhedens CEO kommer i vores studie, og sammen forbereder vi aftenens optræden på tv. Vi identificerer og udvikler de budskaber, CEO’en skal have frem. Vi stiller de grimme spørgsmål og hjælper med at finde og forfine de gode, rigtige og troværdige svar. Efterfølgende træner vi CEO’en foran kamera i at håndtere de kritiske spørgsmål og komme på banen med virksomhedens budskaber. Målet er, at CEO’en skal trænge troværdigt igennem, og at virksomheden fremstår som den ansvarlige virksomhed, den er. Det lykkedes.

  Portfolio-billede2-250x250 (1)
  Medietræning
 • Præsentationstræning

  Portfolio-billede2-250x250 (1)

  Specialister lærer at tale et sprog som alle kan forstå
  En dansk teknologivirksomhed, der er førende globalt på sit felt, ønsker at uddanne sine specialister, så de kan kommunikere i et sprog, deres modtagere kan forstå, når de holder oplæg for kunder og medarbejdere. Vi kører gennem flere år et internt uddannelsesforløb, ’Kommunikation for specialister’, som resulterede i, at specialisterne ikke alene er blevet skarpere på deres budskaber og målgrupper, men også er blevet trygge ved og bedre til at forberede og holde præsentationer.

  Topchef med gennemslagskraft
  En topchef er utilfreds med egne præsentationer. Han har et ønske om at optimere sin forberedelsesfase og præsentationernes opbygning, finde frem til sin comfort zone, trænge igennem med sine budskaber og få mere gennemslagskraft og i det hele taget få oplevelsen af et ’job well done’. Med udgangspunkt i topchefens styrker og udfordringer tilrettelægger vi et mindre forløb med fokus på at optimere hans forberedelsestid, opbygning og hovedbudskaber i forhold til målgrupper og målsætninger. Undervisningen er baseret på topchefens egne præsentationer og vores erfaring. Afslutningsvist træner vi topchefen foran kamera med fokus på levering og gennemslagskraft. Resultatet er en topchef, der i dag har en begrænset, men optimal forberedelsesfase, og som trænger igennem over for sit publikum, samtidig med at han har en god oplevelse.

  Portfolio-billede2-250x250 (1)
  Præsentationstræning
 • Pressehåndtering

  Portfolio-billede2-250x250 (1)

  Forlænget presse-arm for flyproducent
  Sammen med vores partnere i GlobalCom Nordics fungerer vi som lokalt pressekontor for en af verdens største flyproducenter. Vi håndterer og koordinerer henvendelser fra pressen, klæder kunden på interviewet, koordinerer presseturer, forbereder og afvikler events, overvåger – og rapporterer om – mediebilledet. Det mangeårige samarbejde betyder, at flyproducenten er synlig og på forkant med udviklingen i luftfartsindustrien og relaterede brancher i Danmark og resten af Norden.

  Vi elsker at læse en god historie
  I samarbejde med en af Danmarks største virksomheder indenfor rekruttering identificerer vi virksomhedens gode historier, udvikler dem modtagerrettet og gør dem indsalgsparate over for udvalgte medier. Vi klæder virksomhedens talspersoner på til dialogen med journalisterne. Indsatsen indledes med en langsigtet strategi, en kernefortælling og en række hovedbudskaber, der går igen og igen i historierne, så virksomheden huskes for det, som virksomheden vil huskes for.

  Portfolio-billede2-250x250 (1)
  Pressehåndtering
 • Foto & video

  Portfolio-billede2-250x250 (1)

  Serviceorganisationen blev set
  En stor dansk virksomhed opretter en central servicefunktion, der skal arbejde på tværs af organisationen i hele verden. Servicefunktionen har behov for at trænge igennem både internt og eksternt med deres services. Vi udvikler storyline og manuskript og filmer og færdigproducerer en række iøjnefaldende og opmærksomhedsskabende videoproduktioner med kant, klare budskaber og strategisk sigte.

  Portfolio-billede2-250x250 (1)
  Foto & video
Go Back