VI ER SPECIALISTER I STRATEGISK KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING, KRISEHÅNDTERING, KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER, PRESSEHÅNDTERING, MEDIE-OG BUDSKABSTRÆNING

Det vi kan

Waves leverer målrettet, resultatskabende og handlingsorienteret kommunikationsrådgivning – uanset hvilken opgave, vi løser.
Vi sætter os i dit sted og har dine interessenter for øje. Læs lidt om nogle af vores ydelser, og ring gerne for at høre nærmere.
Vi er blandt Danmarks bedste til det, vi laver.
Strategisk rådgivning

Vi rådgiver ledelsen om strategisk kommunikation og målsætninger, når en virksomhed eller organisation står over for forandringer eller andre forretnings- strategiske beslutninger. Vi har den nødvendige indsigt og erfaring.

Kommunikationsmateriale

Vi producerer tekster som pressemeddelelser, nyheder til intranet, Facebook, LinkedIn, magasiner og nyhedsbreve, taler, PowerPoint-præsentationer mv.

Krisekommunikation

Vi har været involveret i hundredevis af kriser og vanskelige udfordringer, og har den nødvendige erfaring og mod til at anvise den optimale kommunikationsvej. Og så er vi til rådighed døgnet rundt.

Issues Management

Enhver virksomhed har sine ’sager’, og de bør identificeres og håndteres, før de udvikler sig internt eller eksternt. Issues Management er et effektivt ledelses-  værktøj, og vi er eksperter i disciplinen.

Medie- & budskabstræning

Vi hører til de mest benyttede medie- og budskabstrænere i Danmark og skræddersyr alle forløb med udgangs- punkt i dit aktuelle behov. Du lærer at forberede og gennemføre et interview optimalt – også det kritiske.

Præsentationstræning

Gennem personlig sparring, kameratræning og feedback optimerer vi din evne til at forberede og levere din præsentation, så den huskes. Fokus er på det, du siger, måden du leverer på og på dem, du skal tale til.

Sociale medier

De sociale medier har revolutioneret vores måde at kommunikere på. Vi overvåger og rådgiver – både om kriseberedskab og om proaktiv kommunikation på de sociale medier.
Lige fra strategi til de rigtige ord.

Kursusvirksomhed

Waves har en række erfarne undervisere og udbyder en lang række forskellige kommunikationsrelaterede kurser til ledere og medarbejdere i eget regi og i samarbejde med andre.
Læs mere om vores kurser her.

CSR-kommunikation

Vi rådgiver i ordentlig, reel CSR-kommunikation, hvor den gode historie kommer indefra og fortælles med både tal og ansigter til de rette interessenter,
så jeres kernefortælling styrkes.

Intern kommunikation

Stærk intern kommunikation definerer eller redefinerer den fælles identitet og kultur. Den motiverer og sætter effektivt skub i og struktur på forandrings- processer. Vi udarbejder strategien
og en plan for eksekvering.

Public affairs – lobbyisme

Vi rådgiver virksomheder, foreninger og organisationer i, hvordan de bedst varetager deres politiske interesser. Vi formulerer den overordnede strategi og kortlægger konkrete aktiviteter.

Køb og salg af virksomhed

Det er en omfangsrig affære at købe, sælge, åbne eller lukke en virksomhed. Kommunikation er en forudsætning for, at det lykkes. Vi lægger en strategisk plan for hele forløbet og sikrer optimal kommunikation.

Det vi står for

Waves yder betroet strategisk kommunikationsrådgivning på højeste niveau.
I samarbejde
med dig
bevæger vi kommunikationen
i den rigtige
retning og
skaber
resultater

Med stor erfaring, indsigt, integritet og mod skaber vi en forskel i din organisation.
Strategisk kommunikation baner vej, trænger igennem, flytter noget, spreder ringe i vandet. I samarbejde med dig bevæger vi kommunikationen i den rigtige retning og skaber resultater. Vi gør os ganske enkelt umage. Hver gang.

Vi arbejder på alle niveauer i din organisation. Vi er rådgivere i ordets egentlige forstand, og vi tager vores rolle alvorligt – aldrig selvhøjtideligt. Du kan stole på, at vi lytter, men vi taler dig aldrig efter munden. Vi siger tingene, som vi ser dem.
Det giver mening for vores kunder.

Vi er din loyale og diskrete samarbejdspartner.
Du vil ikke opleve, at vi skilter med vores samarbejde med dig eller andre kunder på vores hjemmeside eller de sociale medier. Du vil heller ikke opleve, at vi gør os kloge på din virksomhed på TV eller i avisen.

Vi vil noget med vores kunder, vores virksomhed og hinanden. Lige så højt vi vægter vores faglighed og integritet i samarbejdet med vores kunder, lige så meget vægter vi vores værdisæt og kulturen i vores egen virksomhed. Vi ønsker også at flytte os selv – både fagligt og menneskeligt – og vi er overbeviste om, at vi på den måde bliver endnu bedre rådgivere.
Det giver mening for os.

En hjørnesten i vores virksomhed er at bidrage til social ansvarlighed. Derfor arbejder vi pro bono for udvalgte organisationer.

Vi bilder os ikke ind, at vi kan flytte bjerge. Men vi tror på, at vi kan gøre en lille forskel, og vi tror på, at vores indsats med social ansvarlighed styrker os som mennesker og som team.
Det giver mening for vores omverden.

Vi arbejder pro bono for Egmont Fondens signaturprogram Lær for Livet.

laerforlivet
Lær for Livet skal i løbet af 10 år støtte anbragte børn fagligt for at ruste dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE
Waves er medlem af det internationale netværk GlobalCom PR Network.
Det internationale netværk af kommunikations- og PR-bureauer gør os i stand til at løse opgaver på højt niveau på tværs af landegrænser.


globalcom

DEM VI ER

Lars Jørgensen
Lars Jørgensen
Partner, ejer, adm. direktør
og senior kommunikationsrådgiver
Tlf. + 45 29 78 49 32

Baggrund

–    Adm. direktør og partner,       Jøp, Ove & Myrthu CPH
–    Ejer, LAJ Strategi ApS
–    Kommunikationsdirektør        og CMO, eBay        Skandinavien
–    Kommunikationschef,        Star Tour
–    Journalist, B.T. og Fyns        Amts Avis (DJH)
–    Faglært væksthusgartner

Læs mere om Lars her.
Niels Hovmand
Niels Hovmand
Partner,
senior kommunikationsrådgiver
Tlf. + 45 53 72 72 84

Baggrund

–    Partner, Jøp, Ove &        Myrthu CPH
–    Kommunikationschef,        Videnskabsministeriet
–    Erhvervspolitisk chef, FRI
–    Chefkonsulent, DH&S
–    Forretningsudvikler,        Guidance International
–    MA International        Relations (NYU) og        cand.scient.pol. (KU)

Læs mere om Niels her.
Kirsten Evers
Kirsten Evers
Tekstforfatter og
oversætter


Baggrund

–    Tyskunderviser i Berlin
–    Oversætter, Diction
–    MA i kognitiv semiotik
–    BA i kunsthistorie og        lingvistik

Læs mere om Kirsten her.
Cæcilie Juul Hansen
Cæcilie Juul Hansen
Projektassistent,
stud. cand.merc.(kom)
Tlf. 31 31 69 39
Baggrund

–    CEO, EduMode IVS
–    Praktikant, Prehype LLC,        New York
–    PA for CEO & Business        Analyst, CFH Group A/S
–    BSc i erhvervsøkonomi &        virksomheds-
       kommunikation, CBS

Læs mere om Cæcilie her.
Birgitta Lerström
Birgitta Lerström
Associeret partner
Wise Communications, Sverige


Besøg Wise Communications hjemmeside og læs mere her.
Rami Kangas
Rami Kangas
Associeret partner
Drama Queen, Finland
Besøg Drama Queens hjemmeside og læs mere her.
Sofia Westerlund
Sofia Westerlund
Associeret partner
Punkt PR, Sverige
Besøg Punkt PRs hjemmeside og læs mere her.

CASES


Til sammen har vi over 60 års erfaring som rådgivere, og vi har her samlet en række eksempler
på nogle af rådgivningsopgaver, vi har løst gennem tiden.

Alle eksempler er virkelige og sande, men opdragsgiverne er anonymiserede, da det er Waves politik ikke at fortælle,
hvem vi arbejder for, medmindre kunden selv har nævnt Waves som en samarbejdspartner.
 • Strategisk rådgivning

  portfolio-billede2

  En medievirksomhed vil være skarpere på sit DNA
  En af Danmarks største medierelaterede virksomheder ønsker at kommunikere mere skarpt om dem, vi er – og det, vi gør. Vi interviewer ledelsen over flere omgange og formulerer på denne baggrund virksomhedens kernefortælling og hovedbudskaber, som bliver udgangspunktet for al fremtidig kommunikation.
  Flere og flere virksomheder supplerer vision og mission med en egentlig kernefortælling. Den fylder ikke mere end et A4-ark men er selve essensen af virksomheden og danner grundlag for hele storytelling’en. Den sikrer, at fundamentet for al kommunikation i virksomheden udspringer fra det samme sted. Dermed bliver kommunikationen aldrig tilfældig.

  En forretningsstrategi skal have ”ben at gå på”
  En stor global dansk virksomhed får en ny 3-årig strategi. Vi identificerer essensen i strategien, udarbejder hovedbudskaberne, træner topledelsen, samt rådgiver om, hvordan strategien og dens målsætninger bedst kommunikeres, så den får ben at gå på og huskes – både internt i organisationen og eksternt over for kunder, medier og leverandører.
  Vi er strategiske rådgivere. Det betyder, at vi tænker og arbejder journalistisk og strategisk således, at den kommunikation, der skal hæftes på jeres forretningsstrategi og mål er sammenhængende, umiddelbart handlingsorienteret, men langsigtet tænkt.

  En almen boligforening er under pres
  En almen boligforening i Jylland er udsat for et ydre pres, der giver rystelser internt i foreningen. Medier og politikere har kritisk fokus på beboersammensætningen og beboerdemokratiet. Vi rådgiver selskabets administrative ledelse og bestyrelsen. Vi udarbejder en tidssvarende kommunikationsstrategi og plan for pressekommunikation og den interne kommunikation. Vi har ledelsen og afdelingsbestyrelserne på forskellige kurser med henblik på at få skabt forståelse for god kommunikation og på at optimere deres evner til at kommunikere til beboere, medier og politikere.
  Waves har et særligt kendskab til almene boligforeninger og de udfordringer, de står over for, da vi har betjent – og betjener – flere af dem.

  Den gode historie skal på bordet – storytelling
  En HR-afdeling i en international virksomhed ønsker, at deres normalt faktabaserede og resultatorienterede kommunikation bliver levende og mere identificerbar for virksomhedens medarbejdere. Vi identificerer virksomhedens gode historier og de gode eksempler, skaber billeder og kobler dem til virksomhedens forretningsstrategi og målsætninger. Samtidig indarbejder vi de gode historier i virksomhedens præsentationsmateriale.
  Waves underviser i storytelling og den gode historie. Storytelling og formidling af eksempler indgår som en fast del af stort set alle de kommunikationsydelser, vi leverer.

  portfolio-billede2
  Strategisk rådgivning
 • Krisehåndtering

  portfolio-billede2

  UPS – virksomheden er på forsiden!
  En større detailhandelsvirksomhed tager kontakt til os, fordi de er blevet sat stævne af en journalist, der forbereder en kritisk artikelserie. Vi forbereder og medietræner virksomhedens topleder og talsperson forud for interviewet, og vi lægger en strategi og en plan for, hvordan virksomheden bør håndtere sagen, hvis den udvikler sig.
  Krisehåndtering er en kernekompetence i Waves, som alle partnere mestrer. En partner har således været kriserådgiver siden 1997 og har rådgivet i håndteringen af bl.a. tsunamien i Asien, 9/11-angrebet på USA, virksomhedslukninger, massefyringer, forureningssager, svindelsager og mange andre sager – store som små.

  Institution under anklage
  En kommunal døgninstitution på Sjælland er kommet under pres, da en pårørende til en beboer anklager institutionen for omsorgssvigt. Sammen med ledelsen og kommunen laver vi et beredskab og en plan for kommunikationen henvendt mod alle interessenter. Planen er proaktiv og bygger på åbenhed, ærlighed og tilgængelighed. Hele planen bygger på vores store erfaring fra lignende sager landet over. Vi holder hovedet koldt i alle de forløb, vi er inde i.

  portfolio-billede2
  Krisehåndtering
 • Issues Management

  portfolio-billede2

  En kemivirksomhed vil håndtere kritisk omtale optimalt
  En international kemivirksomhed ønsker at styrke sit beredskab, så potentielt kritiske sager ikke udvikler sig til egentlige kriser i medierne, der skader virksomhedens omdømme. I samarbejde med virksomheden identificerer vi de potentielle kritiske sager og lægger en klar plan for, hvordan de håndteres internt og eksternt.
  Disciplinen kaldes Issues Management og er sammen med krisehåndtering, der knytter sig til disciplinen, en absolut kernekompetence i Waves. Issues Management er vejen til at undgå kriser eller minimere omfanget og dermed skadevirkningerne.

  portfolio-billede2
  Issues Management
 • Betroet sparring

  portfolio-billede2

  Kommunikationsdirektøren får en sparringspartner
  Den danske kommunikationsdirektør i en stor europæisk koncern savner en betroet sparringspartner, som han kan vende overvejelser og udfordringer med.  Vi skaber et fortroligt rum og rådgiver om alle aspekter i kommunikationen, fra den interne medarbejderkommunikation til den eksterne pressehåndtering.
  Partnerne i Waves har alle en fortid som kommunikationschefer og -direktører, og flere har siddet i topledelser i danske og udenlandske virksomheder. Vi ved derfor, hvad der forventes af en kommunikationschef og -direktør.

  portfolio-billede2
  Betroet sparring
 • Public Affairs

  portfolio-billede2

  En organisation vil få politikerne til at lytte mere efter
  En brancheorganisation ønsker at styrke sin kommunikation over for de politiske beslutningstagere i en given sag. Vi lægger en klar public affairs strategi og rådgiver organisationen om, hvor, hvornår og hvordan den bedst brænder igennem med sine budskaber i det politiske maskinrum.
  En af vore partnere har en fortid som spindoktor på Christiansborg og har desuden siddet i flere interesseorganisationer med lobbyvirksomhed på dagsordenen.

  portfolio-billede2
  Public Affairs
 • Pressearbejde

  portfolio-billede2

  En entreprenør vil til orde i medierne
  En mellemstor dansk virksomhed i bygge- og anlægsbranchen har et ambitiøst vækstmål og går utraditionelle veje for at nå målet.  Virksomheden har et ønske om at kommunikere målsætninger og indsatser internt og eksternt. Waves lægger en strategi for den eksterne kommunikation – primært henvendt mod pressen – og identificerer et antal journalistiske historier og medier, samt rådgiver om virksomhedens fremtidige relation til medierne.
  Vores tilgang til arbejdet med kommunikation har altid været journalistisk og strategisk. Vi arbejder og tænker som journalister. Det er kundernes garanti for, at den rådgivning, vi yder i forhold til pressehåndtering, har bund i det muliges kunst. Målet er, at vores kunder skal i medierne med strategisk udvalgte værdiskabende historier med klare budskaber på rette tidspunkt i de rette medier.

  En brancheforening ønsker en stærkere profil i medierne
  Man kan være kendt for mange ting, men er man også kendt for det rigtige?
  Vi rådgiver brancheforeningen til at kommunikere med større gennemslagskraft om de emner, de ønsker at være synlige på. Vi er inde over strategi, timing, vinkling af budskaber, valg af medier mv.
  Det generelle brancheforeningskendskab hos Waves er stort. En partner har således tung erfaring efter at have arbejdet i flere brancheforeninger selv, og alle partnere har betjent brancheforeninger løbende som konsulenter.

  En udenlandsk flyproducent skal lave dansk PR
  Flyproducenten har brug for en dansk samarbejdspartner, der kan være tovholder på deres danske PR. Vi håndterer journalisthenvendelser, udarbejder og udsender pressemeddelelser, laver presseture, opbygger branchenetværk og leverer medierapporter.
  Waves er medlem af det globale kommunikationspartnerskab GlobalCom, der sikrer vores kunder kommunikationsbistand på tværs af landegrænser. Flyproducenten serviceres således af GlobalCom-partnere i hele Europa.

  Vejen banes for den gode historie
  Den danske afdeling af en international spiritusproducent får besøg af en af virksomhedernes grundlæggere: En kendt skuespiller = en god historie. Vi hjælper med at identificere de danske medier, der kunne være interesseret i et interview. Vi baner vej for et interview på tv, og vi klæder grundlæggeren på til mødet med dansk presse.
  Vores netværk og indgående kendskab til dansk presse og viden om, hvad der sælger og ikke sælger, kommer virksomhederne til gode.

  portfolio-billede2
  Pressearbejde
 • Budskabs- & præsentationstræning

  portfolio-billede2

  En ledelse skal blive bedre til at trænge igennem og motivere
  En større højteknologisk koncern ønsker at styrke top- og mellemledelsens evne til at formidle mål og retning for koncernens forskellige afdelinger i et sprog, der kan forstås, og med et engagement, der motiverer.  Over et halvt år afholder vi både individuelle samt holdtræninger i budskabs- og præsentationsteknik for alle medlemmer af topledelsen og nøglemedarbejdere på mellemlederniveau.
  Præsentationstræning er sammen med regulær medietræning de mest efterspurgte kurser hos Waves. Vi garanterer en ahaoplevelse og læring, der betyder, at deltagernes evne til at præsentere, samt det materiale, de præsenterer ud fra – fx PowerPoint, forbedres markant.

  En topleder ønsker at brænde bedre igennem på sine møder
  En dansk topleder i en amerikansk virksomhed ønsker at blive bedre til at brænde igennem overfor den øvrige ledelse. Vi har tilrettelagt et personligt coachingforløb inklusiv træning, der dels hjælper toplederen til at være mere tryg og overbevisende, når han præsenterer, og dels sikrer, at selve præsentationerne er optimalt bygget op, så hovedbudskaberne huskes.
  Partnerne i Waves har alle lang erfaring med personlig, fortrolig sparring med topledere fra en bred vifte af virksomheder og brancher.

  portfolio-billede2
  Budskabs- & præsentationstræning
 • Medietræning

  portfolio-billede2

  Fagforbund til medietræning
  Et fagforbund ønsker at stå knivskarpt i offentlighedens og medlemmernes bevidsthed, når de kommunikerer via pressen. Derfor har vi hele ledelsen og udvalgte fagpersoner til medietræning, hvor fokus er på den optimale forberedelse, på kommunikation af holdninger og budskaber og på optimal håndtering af såvel det fredelige som det kritiske interview.
  Vi er blandt landets mest benyttede medietrænere, og vi har udviklet en særlig evne til at sætte os hurtigt ind i de udfordringer og muligheder, den enkelte virksomhed/organisation og deltager har i omgangen med pressen.

  portfolio-billede2
  Medietræning
 • Analyser

  portfolio-billede2

  Hvordan opfattes vi egentlig?
  En virksomhed i energisektoren har behov for at vide, hvordan deres offentlige kunder og samarbejdspartnere opfatter virksomheden. Vi laver en kvalitativ analyse, hvor vi opstiller en spørgeramme, kontakter et validt antal nøje udvalgte interessenter og interviewer dem. Tilgangen er journalistisk, hvilket betyder, at spørgerammen ikke er statisk, men at den fungerer som et udgangspunkt. Det giver mere dybdegående svar og langt bedre muligheder for efterfølgende at udarbejde en analyse med klare konklusioner og anbefalinger til fremtidige indsatser henvendt mod virksomhedens interessenter.
  Waves benytter et kendt og anerkendt analyseredskab, der sikrer kunderne et validt resultat. Vi forestår selv alle interviews.

  ”Could you please ….”
  En engelsk, londonbaseret virksomhed med interesse i det danske marked for kemikalier ønsker større viden om konkurrenter og mulighederne for at markedsføre sine produkter i Danmark. Vi researcher, identificere muligheder og opstiller risici. Arbejdet udmønter sig i en rapport med fakta, vurderinger og anbefalinger.
  Waves har mange internationale kunder, og vi arbejder naturligvis på formfuldendt engelsk.

  portfolio-billede2
  Analyser
 • Projektledelse

  portfolio-billede2

  Byudviklere får omsat god ide til en konkret plan
  Ledelsen i et landets mest spændende byudviklingsprojekter har fået en ide, der skal medvirke til at markedsføre projektet. Vi videreudvikler ideen, får den beskrevet i detaljer og lægger en plan, der skal sikre, at ide bliver til handling, og at ideen spiller sammen med de øvrige elementer i markedsføringen.
  En af Waves styrker er evnen til hurtigt at finde ind til kernen i et projekt eller en sag og udvikle sagen/projektet derfra. Vi har ”gefühl.”

  portfolio-billede2
  Projektledelse
 • Tekst og magasiner

  portfolio-billede2

  Optimale tekster til landbruget
  En mindre virksomhed i landbruget har behov for nye tekster til virksomhedens hjemmeside og på de sociale medier. Vi leverer teksterne og sikrer, at der er sammenhæng i indhold og budskaber på alle platforme. Samtidig har vi lavet en fast samarbejdsaftale, hvor vi månedligt opdaterer alle tekster og skriver relevante nyheder til platformene.
  Waves har en enhed i huset, der primært laver tekstarbejde til mindre og mellemstore virksomheder – og til konkurrencedygtige priser.

  Et læsværdigt magasin
  Et institut laver et kvartårligt magasin henvendt mod de primære interessenter. Vi agerer redaktionssekretariat, redigerer og gennemskriver indkomne tekster og artikler fra instituttets skribenter. I samarbejde med vores faste grafiske samarbejdspartner sikrer vi et velskrevet og flot layoutet magasin.
  Vi har flere sprognørder ansat og leverer fejlfrit tekstarbejde på både dansk og engelsk.

  Vores nyhedsbrev skal altså læses …
  En organisation ønsker, at deres nyhedsbrev skiller sig ud fra mængden, så det både bliver læst og forstået. Vi har alle organisationens faste skribenter på kursus, så de lærer at identificere og skrive de optimale tekster til deres nyhedsbrev.
  Waves’ medarbejdere har alle favoritdiscipliner, vi underviser i. Vi er erfarne undervisere.

  portfolio-billede2
  Tekst og magasiner
 • Rekruttering

  portfolio-billede2

  Ny kommunikationschef ønskes
  En virksomhed i byggebranchen skal have ny kommunikationschef. Vi hjælper med at finde den helt rigtige person til jobbet. Vi er med til at formulere jobindholdet. Vi er inde over jobopslaget, ansøgningerne og vi sidder med ved jobsamtalerne for at sikre den faglige tyngde. Andre gange kan vi pege på den rette kandidat i vores store netværk.
  Qua vores store erfaring har vi en udtalt fornemmelse for at matche virksomheder med den rigtige kommunikationschef.

  Ny i direktørstolen
  En højtprofileret internetbaseret virksomhed står over for at skifte administrerende direktør. I samarbejde med bestyrelsen udarbejder vi en strategi for kommunikationen, såvel internt om eksternt. Vi rådgiver om timing og budskaber. Vi udarbejder en plan for kommunikationen til virksomhedens interessenter. Vi formulerer pressemeddelelsen, medarbejderinformationen mv. Vi træner desuden den nye direktør i at stå på mål for virksomhedens værdier, strategi og målsætninger.
  Alle partnere i Waves har lang erfaring i at arbejde som betroede rådgivere for den absolutte topledelse i adskillige virksomheder.

  portfolio-billede2
  Rekruttering
Go Back

Nyt fra Waves

Her deler vi nyheder og øvrig information om virksomheden eller branchen samt indlæg om emner, vi synes er interessante.